nesset-einarengdal

Aktuelt – et giftfritt Nesset!

Organisasjonen «JEG VELGER MEG ET GIFTFRITT NESSET» har som formål å stoppe planene for etablering av deponi for farlig uorganisk avfall på Rausand. I tillegg er det planer om ytterligere utvidelser av dagens drift, det såkalte deponi 2, som også må stanses. Organisasjonen vil samtidig ha fokus på opprydding etter tidligere drift.


Åpent folkemøte om planene for giftdeponi i Nesset.

Åpent folkemøte om planene for giftdeponi i Nesset.

 

Planene om avfallsdeponi for uorganisk og farlig avfall på Rausand i Nesset er vår tids viktigste miljøsak for alle som bor og har sitt virke i kommunene rundt Tingvollfjorden/Sunndalsfjorden.

Vårt område er ett av de vakreste naturområdene i landet. Sunndalsfjorden har status som nasjonal laksefjord. Det er sterk fremvekst av virksomheter innenfor reiseliv og grønne næringer. Regionens omdømme som reisemål og matprodusent utsettes for stor risiko om det etableres et giftdeponi i Nesset. Hvem vil satse på denne type næringsvirksomhet i nærheten av et giftdeponi?

Vår organisasjon – «Jeg ønsker meg et giftfritt Nesset» - arbeider for å stoppe deponiplanene på Rausand. Samtidig har vi fokus på opprydding etter tidligere drift. Fjorden har vært utsatt for en lang foururensingshistorie de siste 50 år. Vi ønsker ikke å bytte vårt rene miljø, arbeidsplasser innenfor reiseliv og grønne næringer eller tryggheten for fremtidige generasjoner mot noen arbeidsplasser knyttet til et giftdeponi.

Vi oppfordrer befolkningen til å engasjere seg og inviterer alle interesserte til å delta på det åpne folkemøtet i Nessethallen. Her vil styret i organisasjonen orientere om sitt syn på konsekvensene av en eventuell etablering av deponi for farlig uorganisk avfall og tilhørende virksomhet. I tillegg vil det bli innlegg fra ulik faglig ekspertise. Det vil også bli anledning til spørsmål og diskusjon.

Meld deg inn i organisasjonen.
VI TRENGER DIN STØTTE!


NESSETHALLEN i Eidsvåg
TIRSDAG 30. MAI KL. 19.00

 

Share