nesset-einarengdal

Aktuelt – et giftfritt Nesset!

Organisasjonen «JEG VELGER MEG ET GIFTFRITT NESSET» har som formål å stoppe planene for etablering av deponi for farlig uorganisk avfall på Rausand. I tillegg er det planer om ytterligere utvidelser av dagens drift, det såkalte deponi 2, som også må stanses. Organisasjonen vil samtidig ha fokus på opprydding etter tidligere drift.


Klart nei til deponi på Raudsand fra Nesset Arbeiderparti

Klart nei til deponi på Raudsand fra Nesset Arbeiderparti

Vil vente: Partileder Tor Steinar Lien sier nei, gruppeleder Toril Melheim Strand ønsker å vente med avgjørelsen fram til reguleringsplanen for deponiet legges fram for kommunestyret. FOTO: SIGMUND TJELLE

Medlemmene i Nesset Arbeiderparti sa torsdag kveld et bastant nei til etablering av et nasjonalt deponi for farlig avfall på Raudsand.

NESSET (Driva:) 21 medlemmer sa nei, tre medlemmer ønsker å vente med avgjørelsen fram til reguleringsplanen for området legges fram for kommunestyret. Blant dem som ønsker utsettelse er gruppeleder Toril Melheim Strand.

Etter at det ble kjent at Nesset Arbeiderparti skulle ta stilling til deponisaken i et medlemsmøte denne uka, har det meldt seg inn flere nye medlemmer som møtte fram til torsdagens møte. Leder Tor Steinar Lien sier det var rundt 30 medlemmer til stede.

– Vi ønsket å vente med medlemsmøtet til etter at konsekvensanalysen var presentert. Den ble som kjent presentert på et folkemøte i Nessethallen i forrige uke. Medlemmene ble først spurt om de ønsket avstemning på møtet. Et stort flertall ønsker det. Det ble framsatt et utsettelsesforslag der tre medlemmer stemte for utsettelse, 21 stemte nei til deponiplanene som Bergmesteren AS har presentert.

Grei diskusjon

Lien sier det ble en grei diskusjon på medlemsmøtet der frykten for forurensing til sjø og land, og frykt for negative konsekvenser for turistnæringa og landbruk var viktige argumenter. Det hersker også usikkerhet rundt mulig mottak av radioaktive avfall.

– Blir kommunestyregruppa nå låst til å si nei når reguleringsplanen for området kommer opp til politisk behandling til våren/sommeren?

– Reguleringsplan er en ting. Medlemsmøtet var klar på at vi ikke ønsker at deponiplanene skal realiseres. Kommunestyregruppa må ta hensyn til et så klart ønske fra medlemsmøtet.

– Har dette vært en vanskelig sak for Nesset Ap?

– Ja, det har det vært. Det har jeg følt også som partileder, sier Lien.

– Var ikke klar

Arbeiderpartiets gruppeleder i kommunestyret, Toril Melheim Strand, er blant dem som ønsker at partiet skal vente med å ta en avgjørelse fram til deponiplanene skal legges fram for kommunestyret.

– Jeg var ikke klar til å ta en avgjørelse torsdag. Dersom vi hadde ventet til saka er utredet fra kommunen, ville vi hatt bedre mulighet til å sette oss inn i hele sakskomplekset. Det har vært en nei-mobilisering i partiet i det siste. Jeg synes dette er en svært vanskelig sak. Det er viktig med føre var-prinsippet, men det vil være strenge reguleringer for et slikt deponoi. Vi er i beit for arbeidsplasser i Nesset, sier Melheim Strand.

Med Arbeiderpartiets klare nei, ligger det an til at flertallet i Nesset kommunestyret sier nei til planene om å etablere et nasjonalt deponi for farlig avfall på Raudsand. De fleste andre partiene har tidligere sagt at nei til deponiplanene. Daglig leder Harald Storvik i Bergmesteren AS uttalte under forrige ukes folkemøte at det ikke blir noe av deponiplanene dersom kommunestyret i Nesset sier nei. Den eneste muligheten da er at regjeringa sier at Raudsand skal velges som lokaliseringssted for et nasjonalt deponi for farlig avfall.

Opprinnelig kilde Driva / Sigmund Tjelle.
Publisert: rbnett.no / 09.12.17

Share