nesset-einarengdal

Aktuelt – et giftfritt Nesset!

Organisasjonen «JEG VELGER MEG ET GIFTFRITT NESSET» har som formål å stoppe planene for etablering av deponi for farlig uorganisk avfall på Rausand. I tillegg er det planer om ytterligere utvidelser av dagens drift, det såkalte deponi 2, som også må stanses. Organisasjonen vil samtidig ha fokus på opprydding etter tidligere drift.


– Raudsand er feil sted for deponi

– Raudsand er feil sted for deponi

Kristin Sørheim FOTO: RICHARD NERGAARD

Leder Kristin Sørheim for organisasjonen «Giftfritt Nesset» er enig med Langset i at Nesset trenger flere arbeidsplasser. Der stopper også enigheten.

(Driva.no) Sørheim sier de som jobber for organisasjonen har satt seg godt inn i konsekvensanalysen som nylig ble presentert. Hun er ikke beroliget over det hun har lest. Sørheim mener det er altfor stor risiko for andre arbeidsplasser og for bosettingen i området å si ja til et deponi for farlig avfall på Raudsand.

– Konsekvensanalysen er vag i sine formuleringer. Jeg synes ikke den går god for at deponiet ikke vil være skadelig for miljøet. Vi mener ellers at Raudsand er feil sted for et slik deponi. Det burde plasseres langt nærmere der avfallet skal produseres.

– Stena og Veidekke er seriøse aktører?

– Jeg synes ikke deres engasjement i dette er garanti for at dette skal gå bra. Vi mener også at fjellet på Raudsand ikke er godt nok for de planlagte fjellhallene, sier Sørheim.

Kilde: rbnett.no / 17.12.2017
Denne artikkelen ble først publisert av Driva / Sigmund Tjelle.

Uttalelsene fra Odd Arne Langset som Kristin Sørheim henviser til, kan leses på rbnett.no

Share