nesset-einarengdal

Aktuelt – et giftfritt Nesset!

Organisasjonen «JEG VELGER MEG ET GIFTFRITT NESSET» har som formål å stoppe planene for etablering av deponi for farlig uorganisk avfall på Rausand. I tillegg er det planer om ytterligere utvidelser av dagens drift, det såkalte deponi 2, som også må stanses. Organisasjonen vil samtidig ha fokus på opprydding etter tidligere drift.


Julehilsen til alle medlemmer og samarbeidspartnere

Julehilsen til alle medlemmer og samarbeidspartnere

Et begivenhetsrikt år går mot slutten. Gjennom gode støttespillere, både i og utenom selve organisasjonen vår, har vi bidratt til å sette en viktig sak på kartet. Vi har demonstrert at det er stor motstand mot de planlagte avfallsdeponiene på Raudsand, og da spesielt mot det såkalte «giftdeponiet». Vi har også gitt stemme til kravet om opprydding i gamle miljøsynder. Alt dette bør vi kunne være stolte av!

Organisasjonen ble etablert i april i år. Den første store oppgaven var å mobilisere slik at flest mulig sendte inn høringsuttalelser til Miljødirektoratet i «deponi 2» saken. Videre arbeidet vi inn mot politikere lokalt og nasjonalt før valget. I vårt arbeid har vi særlig fokus på beslutningsprosesser og beslutningstakere både når det gjelder opprydding, deponi 2 og giftdeponiet.

Nå er konsekvensutredningen lagt frem. «Jeg velger meg et giftfritt Nesset» er i ferd med å sette sammen en ekspertgruppe som skal gå gjennom alle rapporter og analyser slik at vi kan komme med en vektig og solid høringsuttalelse når den tid kommer.

Endelige beslutninger tas i 2018 – derfor skal vi fortsette arbeidet og holde trykket oppe også i det kommende året.

Til slutt vil vi allerede nå orientere om at det vil bli avholdt årsmøte i «Jeg velger meg et giftfritt Nesset» torsdag 8. februar 2018 på Angvik Gamle Handelssted.

Vi ønsker alle våre medlemmer, støttespillere og samarbeidspartnere en riktig god jul!

20. desember 2017
Organisasjonen «Jeg velger meg et giftfritt Nesset»
 

Kristin Sørheim                 Stig O. Jacobsen                                      Anne Grete Svenøy
styreleder                          styrets nestleder og daglig leder              prosjektleder

Share