nesset-einarengdal

Aktuelt – et giftfritt Nesset!

Organisasjonen «JEG VELGER MEG ET GIFTFRITT NESSET» har som formål å stoppe planene for etablering av deponi for farlig uorganisk avfall på Rausand. I tillegg er det planer om ytterligere utvidelser av dagens drift, det såkalte deponi 2, som også må stanses. Organisasjonen vil samtidig ha fokus på opprydding etter tidligere drift.


Deponimotstand på flere språk

Deponimotstand på flere språk

Demonstrerte: David Norwell (t.v.), Ulf Falch-Krokå, Dan Gheorghita, Hilde Falch-Krokå og Marine Baudu er svært lite fornøyd med deponiplanene på Raudsand.
Foto: Aura Avis / Tommy Rustad

Demonstranter fra flere land viste sin motvilje mot deponiplanene på Raudsand. De norske fjordene er et internasjonalt ansvar, var budskapet.

Det arbeides for å få i stand et resirkuleringsanlegg for farlig uorganisk avfall og tilhørende deponi for restavfallsstoffet på Raudsand i Nesset. Det er mange som ønsker at det ikke skal skje, og arbeider på ulike måter mot en realisering av et slikt anlegg. En av dem er Hilde Falch-Krokå fra Tingvoll. Før jul var hun i Sunndal sammen med flere utenlandske miljøvernere som bor på gården hun og hennes mann har på Tingvoll.

– I dag har vi samlet en internasjonal protestgruppe mot avfallsplanene på Raudsand i Nesset. Det er stor interesse for det som skjer her, også utenfor Norges grenser. Noen mener fjord og fjell tilhører alle, og ikke skal ødelegges. Det er mange som reiser seg mot dette, sier Falch-Krokå.

Hjertesak

Delegasjonen står på torget i Amfi Sunndal og hanker inn folk for å skrive under mot deponiplanene. En av dem som er med heter Dan Gheorghita fra Portugal.

– Dette er en hjertesak, og taler ikke bare til folks hode. Dette er ikke bare alvorlig for dem som bor her, det er alvorlig for alle, sier Gheorghita.

En annen av dem som kommer langveisfra er David Norwell fra Canada.

– Fjordene har et internasjonalt rykte. Som kanadier vil jeg se det vakre Norge, og er overrasket over å høre om avfallsdeponiet. Jeg ble overrasket over at så få er opptatt av deponiet, særlig siden det er så nært. Vi ønsker å gjøre folk klar over temaet, sier Norwell.

Underskrift

Underskriftskampanjen på butikksentertorget gikk godt skal vi tro Falch-Krokå.

– Det er stor interesse her i dag. 98 prosent sier nei til deponi. Folk er veldig hyggelige, og takker oss for det vi gjør. Mange tør ikke skrive under for de blir spottet og hånet for det, hevder Falch-Krokå.

Sammen med sine likesinnede fra inn- og utland vil hun fortsette kampen mot deponiet, som hun anser som en kamp for naturen, miljøet og de norske fjordene.

– Hjertet mitt går først. Det er forskjell på rett og galt, og vi skal stå sammen for å skape en framtid, fordi naturen er det beste vi har, sier Falch-Krokå.

Kilde: Aura Avis / Tommy Rustad 28.12.17

Share