nesset-einarengdal

Aktuelt – et giftfritt Nesset!

Organisasjonen «JEG VELGER MEG ET GIFTFRITT NESSET» har som formål å stoppe planene for etablering av deponi for farlig uorganisk avfall på Rausand. I tillegg er det planer om ytterligere utvidelser av dagens drift, det såkalte deponi 2, som også må stanses. Organisasjonen vil samtidig ha fokus på opprydding etter tidligere drift.


Mæland: – Er kjent med miljøforholdene etter gruvedrift på Raudsand

Mæland: – Er kjent med miljøforholdene etter gruvedrift på Raudsand

Næringsminister Monica Mæland opplyser at Nærings- og fiskeridepartementet har bedt Miljødirektoratet om utsatt frist for opprydning på Raudsand fram til 1. oktober 2018. Den opprinnelige datoen er 1. mai 2018. Foto: NTB Scanpix.

Næringsministeren vil ha ekstern vurdering av eiendommens tilstand i Nesset.

– Jeg er kjent med at det på statens grunn i Raudsand er utfordringer knyttet til miljøforholdene etter tidligere gruvedrift i området. I forbindelse med salgsforberedelsene vil Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) innhente en ekstern vurdering av eiendommens tilstand, herunder vurderinger av kostnadene ved opprydding. I etterkant av dette må DMF innhente tilbud fra potensielle kjøpere og deretter legge fram for departementet en framforhandlet avtale med kjøper. Ansvaret for ivaretakelse og tiltak omkring miljøforholdene på statens eiendommer på Raudsand vil bli inkorporert i salgsprosessen, for å være avklart før et salg effektueres.

Det svarer næringsminister Monica Mæland (H) på et skriftlig spørsmål i Stortinget fra averøyingen Steinar Reiten (KrF).

Pålagt å rydde opp

Reiten tok opp saken etter at Stortinget 11. desember gjorde et fullmaktsvedtak i statsbudsjettet for 2018 til at Nærings- og fiskeridepartementet kan avhende eiendom på Raudsand i Nesset.

Reiten spurte Mæland om en bekreftelse på at eventuelle uavklarte forhold rundt miljøstatus på området som skal avhendes, vil bli rettet opp før salget blir gjennomført, eventuelt at kjøper ved kontraktinngåelse blir pålagt å sørge for at dette skjer innen en tidsfrist.

Rapport presentert på folkemøte: – Farlig avfall ikke farlig for Raudsand

Storsekker med avfall

Bakgrunnen var at Miljødirektoratet har gitt departementet et skriftlig varsel med pålegg om å rydde opp i ulovlig lagring av avfall på statens eiendom på Rausand. Dette gjelder 25–30 storsekker med avfall inne i gruva ved den gamle personellsjakta, og fristen ble satt til 1. mai 2018.

Dette er «gamle synder» som er statens ansvar, og daglig leder Harald Storvik i Bergmesteren AS uttalte til Driva før jul at han er glad for at staten nå må ta ansvar.

Næringsminister Monica Mæland opplyser i sitt svar at Nærings- og fiskeridepartementet har bedt Miljødirektoratet om utsatt frist for opprydning, fram til 1. oktober 2018.

Kilde: Tidens Krav / Henning Betten 03.01.18

Share