nesset-einarengdal

Aktuelt – et giftfritt Nesset!

Organisasjonen «JEG VELGER MEG ET GIFTFRITT NESSET» har som formål å stoppe planene for etablering av deponi for farlig uorganisk avfall på Rausand. I tillegg er det planer om ytterligere utvidelser av dagens drift, det såkalte deponi 2, som også må stanses. Organisasjonen vil samtidig ha fokus på opprydding etter tidligere drift.


Stopp lagring av farlig avfall på Raudsand

Stopp lagring av farlig avfall på Raudsand

  • 11.10.2018 09:53:00
På grunn av topografien så Raudsand dårlig egnet til lagring av avfall i berghaller. De bratte dalsidene skaper et høyt grunnvannstrykk (hydrostatisk trykk), og dette vil presse grunnvannet ut i fjorden. NGU har vurdert fjellkvaliteten ut fra vanlige ingeniørgeologiske vurderinger for fjellanlegg som tuneller, gruver eller lignende, men kravene til permanent deponi for farlig avfall må være betydelig strengere.
Les mer
Raudsand: Storsekker med farlig innhold ligger åpent i dagen

Raudsand: Storsekker med farlig innhold ligger åpent i dagen

  • 29.08.2018 09:05:00
Se dronefilmen som nettopp er tatt opp, og som viser de enorme mengder med storsekker med farlig innhold som har ligget åpent i Bergmesteren-området siden 2004. Innholdet er saltslagg fra aluminiumsindustrien som i sin tid ble fraktet til Raudsand for prosessering. Dette betalte leverandørene i Europa betydelige beløp for.
Les mer
Tingvoll formannskap: Nei til deponi

Tingvoll formannskap: Nei til deponi

  • 07.06.2018 11:00:00
Tingvoll formannskap vedtok tirsdag innsigelse mot reguleringsplanen for Bergmesteren Raudsand AS i Nesset kommune. Det går tydelig fram at de mener Nesset ukritisk har vedtatt planforslaget. Formannskapet i Tingvoll konkluderer rett og slett med at området er uegnet til formålet.
Les mer
Overvekt av negative svar i høyring om deponi for farleg avfall

Overvekt av negative svar i høyring om deponi for farleg avfall

  • 06.06.2018 08:24:00
RAUDSAND: Mange har meining om Bergmesteren Raudsand sin plan om etablering av gjenvinningsanlegg og deponi for farleg avfall. Det har kome inn om lag 120 svar til høyringa om etablering av deponi for farleg avfall på Raudsand. Fleirtalet av svara seier nei til deponiplanen.
Les mer