nesset-einarengdal

Aktuelt – et giftfritt Nesset!

Organisasjonen «JEG VELGER MEG ET GIFTFRITT NESSET» har som formål å stoppe planene for etablering av deponi for farlig uorganisk avfall på Rausand. I tillegg er det planer om ytterligere utvidelser av dagens drift, det såkalte deponi 2, som også må stanses. Organisasjonen vil samtidig ha fokus på opprydding etter tidligere drift.


Tingvoll formannskap: Nei til deponi

Tingvoll formannskap: Nei til deponi

  • 07.06.2018 11:00:00
Tingvoll formannskap vedtok tirsdag innsigelse mot reguleringsplanen for Bergmesteren Raudsand AS i Nesset kommune. Det går tydelig fram at de mener Nesset ukritisk har vedtatt planforslaget. Formannskapet i Tingvoll konkluderer rett og slett med at området er uegnet til formålet.
Les mer
Overvekt av negative svar i høyring om deponi for farleg avfall

Overvekt av negative svar i høyring om deponi for farleg avfall

  • 06.06.2018 08:24:00
RAUDSAND: Mange har meining om Bergmesteren Raudsand sin plan om etablering av gjenvinningsanlegg og deponi for farleg avfall. Det har kome inn om lag 120 svar til høyringa om etablering av deponi for farleg avfall på Raudsand. Fleirtalet av svara seier nei til deponiplanen.
Les mer
Guttelvik seier nei til deponiplanane

Guttelvik seier nei til deponiplanane

  • 31.05.2018 08:52:00
Tilrår fylkesutvalet å reise motsegn mot reguleringsplan for Raudsand. Bergmesteren Raudsand AS har utarbeidd reguleringsplan, med mål om å etablere deponi for farleg avfall på Raudsand. Fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik tilrår fylkesutvalet å si nei til deponiplanane på Raudsand. Saka skal opp i fylkesutvalet måndag 4. juni.
Les mer
Varsler innsigelse mot deponi på Raudsand

Varsler innsigelse mot deponi på Raudsand

  • 17.04.2018 13:59:00
Tingvoll, Gjemnes og Sunndal kommuner vil komme med innsigelse imot planene om et deponi på Raudsand i Nesset. Håpet er at også Kristiansund og Averøy blir med på innsigelsen. Det var ordfører Milly Bente Nørsett (A) som opplyste dette i Tingvoll kommunestyre torsdag. Det er hun som har tatt initiativet til et samarbeid mellom kommunene om en slik innsigelse.
Les mer
KrF: Nei til deponi på Raudsand

KrF: Nei til deponi på Raudsand

  • 16.04.2018 13:48:00
Fylkesstyret i Møre og Romsdal KrF ønsker ikke at det blir etablert et nasjonalt mottak for farlig industriavfall på Raudsand i Nesset kommune i Romsdal, heter det i en pressemelding fra fylkesstyret.
Les mer