nesset-einarengdal

Aktuelt – et giftfritt Nesset!

Organisasjonen «JEG VELGER MEG ET GIFTFRITT NESSET» har som formål å stoppe planene for etablering av deponi for farlig uorganisk avfall på Rausand. I tillegg er det planer om ytterligere utvidelser av dagens drift, det såkalte deponi 2, som også må stanses. Organisasjonen vil samtidig ha fokus på opprydding etter tidligere drift.


Holder konsekvensutredningen faglig mål?

Holder konsekvensutredningen faglig mål?

  • 28.02.2018 11:37:00
LESERINNLEGG av Geir Gaarder: Som bosatt på Tingvoll og med konsekvensutredninger som en sentral del av yrket i 25 år, har jeg både en personlig og en profesjonell interesse av prosessen som foregår rundt det planlagte avfallsdeponiet i tidligere Raudsand gruver. Forutsetningene som ligger bak konklusjonene må holde mål. Metodikk og bruk av resultatene skal være korrekte.
Les mer
Et blikk på kreftene bak Bergmesteren Raudsand

Et blikk på kreftene bak Bergmesteren Raudsand

  • 27.02.2018 09:32:00
Kronikk fra styret i organisasjonen "Jeg velger meg et giftfritt Nesset": Det kan for tiden registreres stor aktivitet i pressen og på sosiale medier rundt deponiplanene på Raudsand. Tiltakshaver og hans forbundsfeller har skjerpet retorikken og det brukes til dels svært kraftig skyts mot motstanderne. Vi føler oss derfor nå utfordret til å snu søkelyset.
Les mer
Raudsand useriøst konsept

Raudsand useriøst konsept

  • 22.02.2018 09:43:00
Bellona mener at alternativet med behandlingsanlegg og deponi på Raudsand i Nesset kommune er et useriøst konsept.
Les mer
Bellona vil at staten overtar gruvene

Bellona vil at staten overtar gruvene

  • 22.02.2018 09:35:00
Miljøstiftelsen Bellona er ikke i tvil om at Norcems gruver i Brevik er det beste alternativet til deponi for behandlet farlig avfall. Bellona foreslår at staten vurderer å overta rettighetene til bruken og driften av gruvene.
Les mer
Etterlyser risikoanalyse for sjømat

Etterlyser risikoanalyse for sjømat

  • 20.02.2018 11:43:00
Sjømatnæringa reagerer på manglande utgreiing om risiko for lokal sjømatnæring, i planane om nasjonalt deponi for farleg avfall. No purrar næringa på nytt om undersøkingar. – Vi er bekymra for planane, og overraska over at vi ikkje er lytta til i prosessen. Det er skuffande, sidan det for lengst er påpeika, seier Nina Santi, administrerande direktør i AquaGen.
Les mer
Frykter nytt, stort avfallsdeponi

Frykter nytt, stort avfallsdeponi

  • 14.02.2018 11:38:00
LESERINNLEGG av Per Aarsund: Planer om oppstart av et stort gjenvinningsanlegg av farlig avfall i og ved gamle Rausand gruver i Nesset kommune gir grunn til bekymring.
Les mer
Nei til deponi ved Raudsand gruver

Nei til deponi ved Raudsand gruver

  • 01.02.2018 12:03:00
LESERBREV av Per Sefland, leder i Kristiansund Venstre. En rekke fagetater, organisasjoner og kommuner har advart mot et nasjonalt deponi for farlig avfall på Raudsand som ligger ved Tingvollfjorden. Lokalpolitikere i Nesset kommune har så langt sagt seg interessert i en slik etablering med den følge at regjeringen har dette som et hett alternativ. Dette er en sak som angår hele Nordmøre.
Les mer