nesset-einarengdal

Aktuelt – et giftfritt Nesset!

Organisasjonen «JEG VELGER MEG ET GIFTFRITT NESSET» har som formål å stoppe planene for etablering av deponi for farlig uorganisk avfall på Rausand. I tillegg er det planer om ytterligere utvidelser av dagens drift, det såkalte deponi 2, som også må stanses. Organisasjonen vil samtidig ha fokus på opprydding etter tidligere drift.


Miljøkriminalitet

Miljøkriminalitet

  • 30.06.2017 08:15:00
Romsdals Budstikke 30.06.17 under «Ordet fritt» Innlegg på «Jeg velger meg et giftfritt Nesset» sitt møte 30.05.17
Les mer
Uttalelse til høring om deponi for ordinært avfall på Raudsand

Uttalelse til høring om deponi for ordinært avfall på Raudsand

  • 20.06.2017 11:35:00
I sitt møte 14. juni 2016 behandlet kommunestyret uttalelse til høring om deponi for ordinært avfall på Raudsand. Vedtaket samt forutgående innstilling fra rådmannen og økonomi- og planutvalget ble oversendt Miljødirektoratet som Sunndal kommunes høringsuttalelse. I uttalelsen inngikk også vedtak om at kommunestyret ber administrasjonen forberede en forespørsel til Riksrevisjonen om forvaltningsrevisjon av klima- og forurensingsdirektoratets behandling og oppfølging av deponiene på Raudsand.
Les mer
Kritisk til deponi

Kritisk til deponi

  • 16.06.2017 23:47:00
Driva 16.06.2017: Planavdelinga i fylkeskommunen meiner eit avfallsdeponi på Raudsand harmonerer dårleg med det reiselivsnæringa og oppdrettsnæringa marknadsfører seg på. Både nasjonalt og internasjonalt.
Les mer
Massiv motstand mot deponisøknad

Massiv motstand mot deponisøknad

  • 16.06.2017 11:11:00
Uvanleg mange har levert uttale, og dei aller fleste er negative til deponiplanen. Enda fleire uttalar er på gang; Miljødirektoratet har gitt fleire utvida frist.
Les mer